ಎಲ್ಲಾಪುರ

ಗು 08:30 am

ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +25°C
W 2 m/s

ಅನಿಸುವುದು: 25 °C
ಗೋಚರತೆ: 10 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 83 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 22 °C

ಗು
11 am
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
29°
SW.gif 4
ಗು
05 pm
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
27°
SW.gif 4
ಗು
11 pm
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
24°
SW.gif 3
ಶು
05 am
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
23°
SW.gif 2
ಶು
11 am
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
29°
SW.gif 3
ಶು
05 pm
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
27°
W.gif 4

Foreca