ಎಲ್ಲಾಪುರ

ಶ 05:30 pm

ಸ್ವಚ್ಛ +35°C
W 1 m/s

ಅನಿಸುವುದು: 35 °C
ಗೋಚರತೆ: 10 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 26 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 13 °C


11 pm
ಸ್ವಚ್ಛ
22°
SW.gif 2

05 am
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
21°
SE.gif 1

11 am
ಸ್ವಚ್ಛ
35°
W.gif 2

05 pm
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
34°
W.gif 4

11 pm
ಸ್ವಚ್ಛ
23°
SW.gif 2
ಸೋ
05 am
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
20°
SE.gif 2

Foreca