เชียงใหม่

พ. 03:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่ง +25ซ.
NW 2 ม./วินาที

Foreca