بابل

چهارشنبه 07:30

شفاف +24درجه سانتی گراد

دمای مورد انتظار: 24 درجه سانتی گراد
قابلیت دید: 10 کیلومتر
رطوبت: 88 %
نقطه شبنم: 22 درجه سانتی گراد

چهارشنبه
10:30
شفاف
32°
NW.gif 1
چهارشنبه
16:30
شفاف
35°
N.gif 3
چهارشنبه
22:30
شفاف
27°
SE.gif 0
پنجشنبه
04:30
شفاف
23°
S.gif 0
پنجشنبه
10:30
شفاف
32°
W.gif 1
پنجشنبه
16:30
غالباً شفاف
34°
NW.gif 3

Foreca