بابل

سه‌شنبه 12:30

شفاف +15درجه سانتی گراد
E 3 متر در ثانیه

دمای مورد انتظار: 15 درجه سانتی گراد
قابلیت دید: 20 کیلومتر
رطوبت: 66 %
نقطه شبنم: 8 درجه سانتی گراد

سه‌شنبه
15:30
تا قسمتی ابری
15°
NE.gif 3
سه‌شنبه
21:30
غالباً شفاف

E.gif 0
چهارشنبه
03:30
ابری

E.gif 0
چهارشنبه
09:30
تا قسمتی ابری
11°
E.gif 1
چهارشنبه
15:30
تا قسمتی ابری
14°
NE.gif 2
چهارشنبه
21:30
تا قسمتی ابری
10°
SE.gif 0

Foreca