ภูเก็ต

พ. 13:00

ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย +26ซ.
NW 2 ม./วินาที

Foreca