شَهرِ كُرد

سه‌شنبه 13:30

Cloudy +8درجه سانتی گراد
S 2 متر در ثانیه

دمای مورد انتظار: 7 درجه سانتی گراد
قابلیت دید: 10 کیلومتر

15:30
تا قسمتی ابری

E.gif 1
21:30
شفاف
-2°
SE.gif 1
03:30
ابری
-4°
S.gif 1
سه‌شنبه
تا قسمتی ابری

-6°
S.gif 2
چهارشنبه
تا قسمتی ابری
10°
-4°
SW.gif 3
پنجشنبه
تا قسمتی ابری و رگبار برف آبکی
11°
-6°
SW.gif 4

Foreca