شَهرِ كُرد

شنبه 00:30

Cloudy +10درجه سانتی گراد
S 5 متر در ثانیه

دمای مورد انتظار: 8 درجه سانتی گراد
قابلیت دید: 10 کیلومتر

04:30
شفاف

S.gif 2
10:30
شفاف
17°
SW.gif 8
16:30
شفاف
19°
SW.gif 10
شنبه
غالباً شفاف
20°

SW.gif 11
یکشنبه
تا قسمتی ابری
21°

SW.gif 10
دوشنبه
تا قسمتی ابری و رگبار
19°

SW.gif 7

Foreca