شَهرِ كُرد

چهارشنبه 11:30

Cloudy +29درجه سانتی گراد
SE 3 متر در ثانیه

دمای مورد انتظار: 29 درجه سانتی گراد
قابلیت دید: 10 کیلومتر

16:30
شفاف
32°
W.gif 6
22:30
شفاف
19°
W.gif 3
04:30
شفاف

SW.gif 2
چهارشنبه
غالباً شفاف
32°

W.gif 6
پنجشنبه
شفاف
33°

SW.gif 4
جمعه
شفاف
33°

SW.gif 4

Foreca