Hong Kong

หมอกมากเป็นบางส่วน +28ซ.
E 26 กม./ชม.

พ. 09:30
รู้สึกเหมือน: 28 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.

พ.
14:00
เมฆมาก และฝนตกกระจายเป็นแห่งๆ
29°
พ.
20:00
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีพายุฝนฟ้าคะนอง
26°
พฤ.
02:00
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีพายุฝนฟ้าคะนอง
26°
พฤ.
08:00
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีพายุฝนฟ้าคะนอง
26°
พฤ.
14:00
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีพายุฝนฟ้าคะนอง
27°
พฤ.
20:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
26°

Foreca