Hong Kong

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +32ซ.
S 24 กม./ชม.

พ. 15:00
รู้สึกเหมือน: 32 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.

พ.
20:00
เมฆมาก
27°
พฤ.
02:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
28°
พฤ.
08:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
29°
พฤ.
14:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
30°
พฤ.
20:00
เมฆมาก
28°
ศ.
02:00
เมฆมาก และฝนตกกระจายเป็นแห่งๆ
28°

Foreca